Αριθμός Έργου:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Οι αυξημένες ανησυχίες για τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές συνέπειες των μεγάλων εταιρειών, των τραπεζών και των αγορών κεφαλαίου στο σύγχρονο κόσμο των πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων, έχουν αναζωπυρώσει πρόσφατα το ενδιαφέρον για την «εναλλακτική» παραγωγή και κατανάλωση και για τρόπους διεξαγωγής των επιχειρήσεων για τη μετάβαση της Ευρωπαϊκής οικονομίας.

Κατά συνέπεια, το έργο αυτό έχει αναπτυχθεί με στόχο την προώθηση της απασχόλησης εργασίας αναβαθμίζοντας και αναπτύσσοντας τις ικανότητες στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την μετατροπή της Ευρώπης σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία, παρέχοντας υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής.

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;