Αριθμός Έργου:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

Έργο SES EU: Ολοκληρώθηκαν οι Εθνικές Πιλοτικές εφαρμογές

Όλα τα παραδοτέα του έργου SES EU – Social Entrepreneurship Support Europe έχουν αναπτυχθεί! Αυτά αφορούν:


• Παραδοτέο 1 – Προσδιορισμός και ανάλυση των περιφερειακών αναγκών
• Παραδοτέο 2 – Παιχνίδι προσομοίωσης της κοινωνικής οικονομίας
• Παραδοτέο 3 – Πρόγραμμα - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα & Υλικά Διδασκαλίας
• Παραδοτέο 4 – Πακέτο Εκπαιδεύοντας τους Εκπαιδευτές
• Παραδοτέο 5 – Εργαλείο ΤΠΕ για στρατηγικό σχεδιασμό

Στην παρούσα φάση του έργου, οι πιλοτικές εφαρμογές σε όλες τις χώρες των εταίρων (Πολωνία, Κύπρος, Ρουμανία, Ιταλία και Πορτογαλία) έχουν ολοκληρωθεί. Οι εθνικές πιλοτικές εφαρμογές πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι τον Ιανουάριο 2017 και είχαν ως στόχο να προσελκύσουν την ομάδα-στόχο του έργου, κοινωνικούς επιχειρηματίες και άτομα που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες, έτσι ώστε να λάβουν την ανατροφοδότησή τους και τις εισηγήσεις τους σχετικά με το Παραδοτέο 2, Παραδοτέο 3 και Παραδοτέο 5. Η εταίροι βρίσκονται τώρα στη διαδικασία τελειοποίησης των αποτελεσμάτων μετά την ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες των πιλοτικών εφαρμογών.                    

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;