Αριθμός Έργου:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

Τελική συνάντηση εταίρων και Συνέδριο του έργου

Η τελική «επίσημη» δράση του έργου, σε επίπεδο εταίρων, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Lublin της Πολωνίας στις 5 και 6 Ιουνίου 2017.

Συγκεκριμένα, στις 5 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η τελευταία συνάντηση των εταίρων στις εγκαταστάσεις του συντονιστή του έργου, του οργανισμού OIC Poland Foundation, όπου συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν βασικά θέματα, όπως οι διαδικασίες τελειοποίησης όλων των παραδοτέων, μετά από τη λήψη ανατροφοδότησης από τους τελικούς χρήστες και τους εμπειρογνώμονες από τις εθνικές συνόδους πιλοτικής λειτουργίας, οι διαδικασίες διάδοσης, ποιότητας και διοικητικών θεμάτων που εκκρεμούν, καθώς επίσης και για θέματα σχετικά με τα στάδια προετοιμασίας της τελικής έκθεσης που θα υποβληθεί στην Πολωνική Εθνική Υπηρεσία.

Στις 6 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο του έργου όπου συμμετείχαν περισσότεροι από 60 σύνεδροι, τόσο τελικοί χρήστες (υφιστάμενοι και μελλοντικοί κοινωνικοί επιχειρηματίες) όσο και ομάδες ενδιαφερομένων/ φορέων λήψης αποφάσεων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν την παρούσα κατάσταση και τα πιο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των χωρών τους όσον αφορά την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, εμπειρογνώμονες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Πολωνία παρουσίασαν σημαντικές πτυχές των στόχων του έργου, όπως οι ευκαιρίες χρηματοδότησης, η κατάρτιση και η ανάπτυξη, το νομικό πλαίσιο κλπ., στο πλαίσιο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Για να κατεβάσετε και να δείτε το πρόγραμμα του συνεδρίου (αγγλική έκδοση), παρακαλούμε επιλέξτε εδώ, καθώς και για τις παρουσιάσεις του συνεδρίου (αγγλική έκδοση) εδώ.

SES-EU-6th-meeting
SES-EU-6th-meeting2
SES-EU-CONFERENCE
SES-EU-CONFERENCE-2

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;