Αριθμός Έργου:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

ΕΤΑΙΡΟΙ

Η κοινοπραξία αποτελείται από διεθνώς αναγνωρισμένα ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης της εκπαίδευσης και υποστήριξης των επιχειρήσεων και κάποια από αυτά έχουν ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν σε προγράμματα Διά Βίου Μάθησης - Leonardo da Vinci:

 

Polish Foundation of Opportunities Industrialization Centers "OIC Poland" - Πολωνία

oic

Το Πολωνικό Ίδρυμα OIC, από το 1991 δραστηριοποιείται για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο στη νότιο-ανατολική Πολωνία και ανήκει στην ηγετική ομάδα των οργανισμών κατάρτισης στην περιοχή του Lublin.
Ο κύριος στόχος του Ιδρύματος OIC είναι η πρόληψη της ανεργίας και η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης με την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής συμβουλών, που απευθύνονται σε μια μεγάλη κλίμακα σε ΜΜΕ και νεοσύστατες επιχειρήσεις στην περιοχή. Έχει επιτευχθεί μέσω δύο βασικών ρευμάτων:

  • μοναδικές επιχειρήσεις (μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια, παροχή συμβουλών, σύνθετα έργα) απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ΜΜΕ, διαχειριστές / ηγέτες, επαγγελματίες, με στόχο τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και της αυτοαπασχόλησης των ευκαιριών, τη διάδοση της γνώσης, των διευθυντικών / ηγετικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • εκπαιδευτικές υπηρεσίες - μεταπτυχιακές σπουδές και εκπαιδεύσεις τόσο για τα άτομα που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν νέες δεξιότητες ή προσόντα και τις επιχειρήσεις και τα ιδρύματα που θέλουν ειδικά προσαρμοσμένες εκπαιδεύσεις για τους υπαλλήλους τους.

 

Ιστοσελίδα: www.oic.lublin.pl

 

 

ISTUD Foundation - Ιταλία

fondazioneistud

Το ίδρυμα ISTUD, είναι το πρώτο ανεξάρτητο σχολείο των επιχειρήσεων στην Ιταλία, το οποίο δραστηριοποιείται στην Ευρώπη στον τομέα της εκπαίδευσης και της εκτελεστικής διαχείρισης ερευνών.

Ιδρύθηκε το 1970 με πρωτοβουλία του Assolombarda και μιας ομάδας Ιταλών και πολυεθνικών εταιρειών. Καθώς είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη σχολή επιχειρήσεων, έχει ακολουθήσει την εξέλιξη της σύγχρονης διαχείρισης, συμβάλλοντας σημαντικά στη διάδοση της σύγχρονης "κουλτούρας διαχείρισης'' με βάση την εταιρική κοινωνική ευθύνη, την πολυπολιτισμικότητα, την ισότητα των φύλων, τον επαγγελματισμό και την αξία της παραγωγής.

Σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την οργανωτική αλλαγή νοοτροπίας, το ISTUD έχει αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης που αποσκοπούν στη στήριξη της επιχειρηματικής και διαχειριστικής τάξης στη μετατόπιση παραδοσιακής οργανωτικής κουλτούρας προς μια πολυπολιτισμική και διεπιστημονική νοοτροπία. Το ISTUD είναι μέλος του EFMD και EABIS και έχει καταφέρει πολλά διεθνή προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και άλλους χορηγούς βοήθειας (Παγκόσμια Τράπεζα, IFC, ETF).


Ιστοσελίδα: www.istud.it

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Κύπρος

eurosuccess

Η Eurosuccess, μέσα από μια δυναμική ομάδα νέων επιστημόνων παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων της Κύπρου, ιδίως σε θέματα όπως η καινοτομία και η τεχνολογία. Η Eurosuccess εντόπισε, από τα αρχικά στάδια των εργασιών της, την ανάγκη για τη δημιουργία δεσμών μεταξύ της Κυπριακής οικονομίας και της ευρύτερης ευρωπαϊκής αγοράς και να δώσει μεγάλη έμφαση στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η Eurosuccess προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών προς το Δημόσιο, καθώς και στον ιδιωτικό τομέα της Κύπρου. Έχει αρχίσει επίσης να συμμετέχει ενεργά σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, μέσα από ένα καλά οργανωμένο δίκτυο συνεργατών στο εξωτερικό, με βάση την έντονη εμπειρία του παρελθόντος του ιδρυτή της. Εξειδικεύεται κυρίως στη διάδοση.

Η Eurosuccess στοχεύει στη διαρκή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών της, καθώς και την ανάπτυξη της ομάδας της, η οποία θα δώσει την ευκαιρία για να ενισχυθεί ο επιστημονικός τομέας της εμπειρογνωμοσύνης.

 

Ιστοσελίδα: www.eurosc.eu

 

 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE - Ρουμανία

cpip

Το Κέντρο για την Προώθηση της Δια Βίου Μάθησης - CPIP είναι μια μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στον εκπαιδευτικό και κοινωνικό τομέα. Το θεσμικό μας όργανο έχει ως στόχο την προώθηση του πολιτισμού της δια βίου μάθησης σε όλη την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της κοινότητας στην ανάπτυξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για την εφαρμογή της έννοιας και της πρακτικής της «διά βίου μάθησης».

Στο πλαίσιο αυτό, η δια βίου μάθηση δεν είναι πλέον μια απλή πτυχή του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, αλλά είναι ακρογωνιαίος λίθος, βασικό κριτήριο για τις μελλοντικές πορείες. Με αυτή τη φιλοσοφία, έχουμε την πρόθεση να διοχετεύσουμε όλη τη δραστηριότητά μας για τη δημιουργία μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για την ανάπτυξη της δια βίου κατάρτισης.

Οι δραστηριότητές μας είναι η παροχή πληροφοριών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για: επαγγελματικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη και τον προσανατολισμό. Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων ως στόχο να διευκολύνει τη μετάδοση των αξιών μας σε πολυεθνική, πολύγλωσση και πολυπολιτισμική κοινότητες. Η εφαρμογή των προγραμμάτων σε κοινωνικές και εκπαιδευτικές πτυχές.

 

Ιστοσελίδα: www.cpip.ro

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

 uni aveiro partner pg

Το Πανεπιστήμιο του Aveiro είναι ένα νέο πανεπιστήμιο, που ιδρύθηκε το 1973, με πάνω από 15.000 φοιτητές πλήρους φοίτησης (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων). Το Πανεπιστήμιο διαθέτει ένα ισχυρό προφίλ έρευνας, ένα μοναδικό μοντέλο διακυβέρνησης (16 Τμήματα, 4 Πολυτεχνεία και διάφορα κέντρα κατάρτισης), που ενεργεί ως ένα περιφερειακό δίκτυο για την εκπαίδευση και την κατάρτιση προώθησης ισχυρών δεσμών με την περιβάλλουσα κοινότητα και ήταν πρωτοπόρο στα πτυχία των νέων θεμάτων.

Από το 2012, το Πανεπιστήμιο του Aveiro, οργάνωσε σύντομα προγράμματα για την κοινωνική καινοτομία, που ονομάζονται ''Εργαστήρια Κοινωνικής Καινοτομίας'', τα οποία μάζεψαν τους ανθρώπους που εργάζονται σε κοινωνικές οργανώσεις, τους εργαζόμενους του δημοτικού συμβουλίου και τους ακαδημαϊκούς, προκειμένου να βρουν λύσεις στις κοινωνικές προκλήσεις. Πρόκειται για μια διαφορετική ομάδα συμμετεχόντων, μια διεπιστημονική ομαδική διδασκαλία (εκπαιδευτικοί στους τομείς της διοίκησης, κοινωνικών επιστημών και σχεδιασμού) και μια μεθοδολογία η οποία καθοδηγείται από τις αρχές της σκέψης του σχεδιασμού.

Επί του παρόντος, το Πανεπιστήμιο του Aveiro συνεργάζεται με το SEFORIS (Κοινωνική Επιχείρηση ως δύναμη για πιο ολοκληρωμένες και καινοτόμες κοινωνίες), ερευνητικό πρόγραμμα που επιδιώκει την κατανόηση των δυνατοτήτων των κοινωνικών επιχειρήσεων στην ΕΕ και πέρα από τη βελτίωση της κοινωνικής ένταξης της κοινωνίας μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, την προώθηση πολιτικού καπιταλισμού και αλλαγές στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

 

Ιστοσελίδα: www.ua.pt

 

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;