Αριθμός Έργου:
2014-1-PL01-KA202-003633

 • en
 • polish
 • it
 • gr
 • roumania
 • pt2

linkedin facebook

Menu

ΕΡΓΟ

 

Social Entrepreneurship Support Europe - SES EU

Τι είναι το SES EU;

Μια κοινωνική επιχείρηση έχει όλα τα βασικά χαρακτηριστικά της "κανονικής" επιχείρησης, δεδομένου ότι παράγει και πωλεί προϊόντα  και υπηρεσίες, απασχολεί τους ανθρώπους, δημιουργεί κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους μετόχους, αλλά το επίθετο «κοινωνική» σημαίνει ότι εκτός από το κέρδος, (αλλά όχι την μεγιστοποίηση του), μια κοινωνική επιχείρηση συνδυάζει την οικονομικούς στόχους με τους κοινωνικούς στόχους.

Η κύρια πρόκληση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων είναι να ενισχύσει την ικανότητα απασχόλησης των μικρών οργανισμών. Η ανάλυση των πιο πρόσφατων στοιχείων σχετικά με τις κοινωνικές επιχειρήσεις υπογραμμίζει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και κατά συνέπεια, υπογραμμίζει την αυξανόμενη σημασία τους στο οικονομικό σύστημα ως δημιουργοί νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Ως εκ τούτου, κύριος στόχος του σχεδίου αυτού είναι να προωθήσει την εργασιακή απασχόληση με την αναβάθμιση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, μέσω καινοτόμων εργαλείων και της μεθοδολογίας κατάρτισης.

Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι του έργου;

 •  Βελτίωση των επιχειρηματικών ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνικών επιχειρήσεων και των ανθρώπων οι οποίοι σχεδιάζουν να δημιουργήσουν  την επιχείρησή στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
 •  Αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων για τη δημιουργία και τη διαχείριση των φορέων της κοινωνικής  επιχειρηματικότητας,
 •  Παράδοση των εργαλείων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας,
 •  Προσδιορισμός των καλύτερων ευρωπαϊκών πρακτικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας,
 •  Αύξηση της ευαισθητοποίησης των οφελών από τον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την κοινωνία και την οικονομία.

Ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία αναμένονται κατά τη διάρκεια του έργου και στην ολοκλήρωσή του;

 •  Προσδιορισμός και ανάλυση των περιφερειακών αναγκών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 •  Δημιουργία και εφαρμογή ενός διαδικτυακού εργαλείου για τη βελτίωση του επιπέδου των επιχειρηματικών δεξιοτήτων, για την υιοθέτηση των επιχειρηματικών συμπεριφορών και εγκάρσιων δεξιοτήτων των ατόμων που ενδιαφέρονται για τη δημιουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ή άτομα που διαχειρίζονται  επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, μέσω της εμπειρίας τους σε επιχειρηματική δραστηριότητα – σε πραγματικό χρόνο, με ασφάλεια.
 •  Δημιουργία και εφαρμογή ενός εργαλείου ΤΠΕ για τη διευκόλυνση και τη στήριξη του στρατηγικού σχεδιασμού σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας με βάση ρεαλιστικά δεδομένα και την αντιμετώπιση των αδυναμιών στη διαχείριση τους
 •  Η παροχή στους υφιστάμενους και μελλοντικούς κοινωνικούς επιχειρηματίες με ένα πρόγραμμα κατάρτισης, εκπαιδευτικών υλικών και το πακέτο για την εκπαίδευση των εκπαιδευτών που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων επιχειρηματία για την έναρξη και να λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΛΩΝ or Sign Up

Ξεχάσατε τον κωδικό σας; / Ξεχάσατε το όνομα χρήστη;