Numer projektu:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

WSTĘP

W obecnych czasach globalnego kryzysu gospodarczego, narastające obawy dotyczące negatywnych skutków oddziaływania korporacji, banków i rynku kapitałowego na społeczeństwo, środowisko i ich konsekwencji dla rozwoju, spowodowały wzmożone zainteresowanie „alternatywnymi" modelami produkcji, konsumpcji oraz formami prowadzenia działalności gospodarczej dla zapewnienia rozwoju gospodarki europejskiej.

Niniejszy projekt powstał w odpowiedzi na obecne zapotrzebowanie rynku, w celu zwiększenia poziomu zatrudnienia poprzez podniesienie i rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej oraz wspieranie działań zmierzających do przekształcenia Europy w inteligentną i zrównoważoną gospodarkę, z wysokimi wskaźnikami zatrudnienia i wydajności oraz o większej spójności społecznej.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?