Numer projektu:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA REALIZACJĘ PROJEKTU SES EU "Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie – jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej”

Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" z siedzibą w Lublinie wraz z Partnerami Projektu, serdecznie zaprasza na bezpłatną, międzynarodową konferencję upowszechniającą pt. "Przedsiębiorczość Społeczna w Polsce i w Europie – jak wspierać rozwój podmiotów ekonomii społecznej”, która odbędzie się w Hotelu Mercure w Lublinie, Polska. Konferencja zgromadzi członków konsorcjum projektu SES EU oraz przedstawicieli polskich podmiotów ekonomii społecznej oraz OWES - Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

                                                                                                                 DATA: 06/06/2017
                                                                 MIEJSCE: Hotel Mercure, Lublin (Al. Racławickie 12, 20-037 Lublin) POLSKA

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania głównych produktów projektów SES EU, przede wszystkim Symulacyjnego Przedsiębiorstwa Społecznego oraz Narzędzia Wspierającego Planowanie Strategiczne w kontekście kształcenia i edukacji menedżerskiej. Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań IT do edukacji pozwala na szybkie i efektywne uczenie się oparte na zasadach realnej gospodarki, biznesu, przedsiębiorczości oraz zarządzania.

Oprócz prezentacji głównych produktów Projektu SES EU, program Konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

- Przegląd ekonomii społecznej w Polsce, Rumunii, Portugalii, na Cyprze oraz we Włoszech
- Działania wspierające oraz źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorstw społecznych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego
- Część wystawiennicza: oferta OWES oraz LGD

Adresatami Konferencji są:

- przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (Organizacje Pozarządowe, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie, Spółdzielnie Socjalne, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, itd.),
- przedsiębiorcy społeczni,
- osoby zainteresowane uruchomieniem działalności społecznej, uzyskaniem wsparcia finansowego oraz wdrożeniem inicjatyw społecznych,
- trenerzy i eksperci z zakresu ekonomii społecznej, zarządzania,
- pracownicy jednostek samorządu terytorialnego,
- wszystkie osoby zainteresowane ekonomią społeczną.

Uczestnicy Konferencji zaktualizują swoją wiedzę z zakresu ekonomii społecznej w krajach UE oraz perspektyw rozwoju przedsiębiorczości społecznej. Konferencja to również okazja do spotkania się i podzielenia doświadczeniami z innymi.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia
1 czerwca 2017 r. na adres e-mail: [email protected] lub na numer fax: (00 48 81) 746-13-24.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i w języku angielskim, z tłumaczeniem symultanicznym. Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania.

Program Konferencji

Formularz Zgłoszeniowy

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?