Numer projektu:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

Ostatnie spotkanie partnerów projektu oraz Konferencja Upowszechniająca

W dniach 5-6 czerwca br. w Lublinie odbyły się ostatnie wspólne działania partnerów w okresie realizacji projektu “Wsparcie Przedsiębiorczości Społecznej – SES EU”.

W dniu 5 czerwca br. odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu w siedzibie koordynatora projektu SES EU - Fundacji “OIC Poland” w Lublinie. Spotkanie było okazją do przedyskutowania kluczowych kwestii w końcowym etapie realizacji projektu tj. finalizacji produktów projektu w oparciu o feedback otrzymany po zakończeniu testowania narzędzi w krajach partnerskich, jak również kwestie promocji, upowszechniania rezultatów projektu, zagadnienia administracyjne oraz przygotowanie raportu końcowego do Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W dniu 6 czerwca br. odbyła się Konferencja Upowszechniająca rezultaty projektu SES EU. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób, reprezentantów grup docelowych projektu, zarówno osób planujących założenie podmiotu ekonomii społecznej, przedsiębiorców społecznych, potencjalnych interesariuszy oraz decydentów. W trakcie konferencji, partnerzy projektu przybliżyli uwarunkowania i zasady funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w swoich krajach, jak również dobre praktyki w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Dodatkowo eksperci w zakresie ekonomii społecznej w Polsce zaprezentowali m.in. działania wspierające oraz źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorstw społecznych oraz osób planujących rozpoczęcie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego.

 Program konferencji można pobrać tutaj, natomiast prezentacje zaprezentowane podczas konferencji dostępne są tutaj (część 1) - (część 2).

SES-EU-6th-meeting
SES-EU-6th-meeting2
SES-EU-CONFERENCE
SES-EU-CONFERENCE-2

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?