Numer projektu:
2014-1-PL01-KA202-003633

  • en
  • polish
  • it
  • gr
  • roumania
  • pt2

linkedin facebook

Menu

PARTNERZY

Konsorcjum projektu składa się z uznanych na arenie międzynarodowej instytucji działających w zakresie edukacji menedżerskiej i wsparcia przedsiębiorczości. Niektóre z nich już współpracowały w przeszłości przy realizacji projektów Transferu Innwacji - LdV:

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego “OIC Poland” – Polska

oic

Fundacja „OIC Poland" jest organizacją pozarządową działającą od 1991r. na rzecz stymulowania rozwoju gospodarczo-społecznego południowo-wschodniej Polski. Należy do wiodących organizacji szkoleniowych w regionie Lubelszczyzny.

Głównym celem Fundacji „OIC Poland'" jest zapobieganie bezrobociu oraz wspomaganie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie programów szkoleniowo- doradczych, skierowanych na szeroką skalę do małych i średnich przedsiębiorstw, przede wszystkim w formie:

• przedsięwzięć (kursy, seminaria, konferencje, doradztwo, kompleksowe projekty) skierowanych do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw i ich pracowników, mających na celu tworzenie nowych miejsc pracy i szans na samozatrudnienie, upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk.
• usług szkoleniowych skierowanych do osób zainteresowanych nabyciem nowych umiejętności opartych na indywidulanej analizie potrzeb szkoleniowych, firm i instytucji zainteresowanych szkoleniami dostosowanymi do potrzeb swoich pracowników.

 

Strona internetowa: www.oic.lublin.pl

 

 

Foundacja ISTUD - Włochy

fondazioneistud

ISTUD jest pierwszą niezależną szkołą biznesu we Włoszech, działającą w Europie w dziedzinie edukacji i badań z zakresu zarządzania. Fundacja została założona w 1970 roku z inicjatywy Assolombarda oraz grupy włoskich i międzynarodowych przedsiębiorstw.

Jako szkoła biznesu uznana na arenie międzynarodowej, podąża wraz z ewolucją współczesnego zarządzania, przyczyniając się do rozpowszechniania kultury nowoczesnego "zarządzania" opartego na odpowiedzialności społecznej, wielokulturowości, równouprawnieniu płci oraz wartości produkcji. W czasie zmiany kultury organizacyjnej, ISTUD opracował projekty szkoleniowe, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości w zmianie tradycyjnej kultury organizacyjnej na wielokulturowe i interdyscyplinarne myślenie. ISTUD jest również członkiem najważniejszych międzynarodowych sieci, takich jak EFMD i EABIS. Zarządzał kilkoma międzynarodowymi projektami finansowanymi przez UE i innych darczyńców (Bank Światowy, IFC, ETF).

Strona internetowa: www.istud.it

 

 

G. G. Eurosuccess Consulting LTD - Cypr

eurosuccess

Eurosuccess Consulting to dynamiczny zespół młodych naukowców, który oferuje pakiet kompleksowych usług dostosowanych do potrzeb nowoczesnych cypryjskich przedsiębiorstw - ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw - w szczególności w zakresie innowacji i technologii. Od momentu powstania, Eurosuccess tworzy powiązania między gospodarką Cypru a rynkiem europejskim oraz kładzie duży nacisk na wykorzystywanie potencjału, jaki powstał poprzez przystąpienie Cypru do Unii Europejskiej.

Obecnie Eurosuccess oferuje różne usługi na rzecz sektora publicznego, jak i sektora prywatnego, a także aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych dzięki ugruntowanej sieci partnerów.

Eurosuccess dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a także rozwoju swojego zespołu doskonaląc jego kompetencje.

 

Strona internetowa: www.eurosc.eu

 

 

CENTRUL PENTRU PROMOVAREA INVATARII PERMANENTE - Rumunia

cpip

Centrum Promowania Kształcenia Ustawicznego - CPIP jest pozarządową organizacją non-profit, działającą w obszarze edukacji i społeczeństwa, mającą na celu promocję kultury ustawicznego kształcenia poprzez aktywne zaangażowanie wszystkich członków społeczności w opracowanie spójnej strategii realizacji koncepcji "uczenia się przez całe życie". W tym kontekście LLL nie jest już zwykłą koncepcją systemu kształcenia i szkolenia, ale to kamień węgielny, podstawowy grunt dla przyszłych ścieżek.

Konsekwentnie do tej filozofii, CPIP dostosowuje swoją działalność w kierunku stworzenia realnej alternatywy w rozwoju uczącej się społeczności. Dostarcza usługi informacyjne i doradcze w zakresie poradnictwa zawodowego, rozwoju i orientacji. Opracowywanie konkretnych programów ma na celu przekazywanie wartości w wieloetnicznym, wielojęzycznym i wielokulturowym społeczeństwie, zarówno w aspektach społecznych jak i edukacyjnych.

 

Strona internetowa: www.cpip.ro

 

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

uni aveiro partner pg

Uniwersytet w Aveiro jest młodą uczelnią, założoną w 1973 roku. Kształci ponad 15000 studentów na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Uniwersytet prowadzi intensywną działalność naukowo-badawczą, posiada unikatowy model zarządzania (16 departamentów, 4 politechniki i liczne centra szkoleniowe) oraz ściśle współpracuje z otoczeniem, wychodząc naprzeciw regionalnym potrzebom edukacyjnym i szkoleniowym. Uniwersytet jest również pionierem we wdrażaniu nowych przedmiotów nauczania.

Od początku roku 2012, Uniwersytet w Aveiro jest organizatorem programów szkoleniowych na temat innowacji społecznej.  „Warsztaty Innowacji Społecznej” to rodzaj sieci współpracy utworzonej pomiędzy pracownikami organizacji społecznych, administracji publicznej a nauczycielami akademickimi w celu wspólnego zwalczania problemów społecznych.  Współpraca ta obejmuje zróżnicowaną grupę uczestników, wielodyscyplinarne zespoły nauczycieli (nauczycieli zarządzania, nauk ścisłych i projektowania) oraz wykorzystuje innowacyjną metodologię myślenia projektowego.

Obecnie, Uniwersytet uczestniczy w projekcie badawczym SEFORIS (Przedsiębiorstwo Społeczne siłą napędową dla bardziej zintegrowanych i innowacyjnych społeczeństw). Projekt ma na celu odkrycie potencjału przedsiębiorstw społecznych w UE oraz poprawę włączenia społecznego poprzez zaangażowanie większej liczby interesariuszy, promocję kapitalizmu obywatelskiego i zmian zachodzących w świadczeniu usług socjalnych. 

Strona internetowa: www.ua.pt

 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?