Numer projektu:
2014-1-PL01-KA202-003633

 • en
 • polish
 • it
 • gr
 • roumania
 • pt2

linkedin facebook

Menu

PROJEKT

Social Entrepreneurship Support Europe - SES EU

Czym jest projekt SES EU?

Przedsiębiorstwo społeczne posiada wszystkie podstawowe cechy „normalnego" przedsiębiorstwa: produkuje i sprzedaje dobra i usługi, zatrudnia pracowników, przynosi dochód dla właścicieli i udziałowców. Różnica pomiędzy pojęciami tkwi jednak w terminie „społeczne", które oznacza, że taka organizacja oprócz celów ekonomicznych - przynoszenia zysku (bez jego maksymalizacji), dodatkowo realizuje cele ściśle społeczne.

Głównym wyzwaniem ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych jest zwiększenie zatrudnialności w tego rodzaju organizacjach. Ostatnie analizy danych w obszarze przedsiębiorczości społecznej wykazują zwiększone zainteresowanie w podejmowaniu inicjatyw przedsiębiorczych oraz podkreślają ich wartość ekonomiczną w procesie tworzenia nowych miejsc pracy.

W związku z powyższym, głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez podniesienie i rozwój kompetencji z zakresu przedsiębiorczości społecznej wdrażając innowacyjne narzędzia i metodologie szkoleniowe.

Jakie są główne cele projektu?

 •  Poprawa umiejętności przedsiębiorczych pracowników przedsiębiorstw społecznych oraz osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w obszarze ekonomii społecznej
 •  Nabycie wiedzy oraz umiejętności przydatnych do założenia i prowadzenia działalności w obszarze ekonomii społecznej
 •  Opracowanie narzędzi wspierających rozwój kompetencji przedsiębiorczych w sektorze ekonomii społecznej
 •  Identyfikacja najlepszych praktyk europejskich z zakresu przedsiębiorczości społecznej
 •  Wzrost świadomości na temat korzyści społecznych i ekonomicznych z sektora ekonomii społecznej

Jakie rezultaty zostaną opracowane w trakcie realizacji projektu oraz po jego
zakończeniu?

 •  Identyfikacja i analiza potrzeb regionalnych w zakresie przedsiębiorczości społecznej
 •  Opracowanie i wdrożenie narzędzia ICT - symulacyjnej gry decyzyjnej opartej na realiach funkcjonowania przedsiębiorstw - wspierającego rozwój umiejętności i postaw przedsiębiorczych osób zainteresowanych prowadzeniem  działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego oraz właścicieli już istniejących przedsiębiorstw
 •  Opracowanie i wdrożenie narzędzia ICT wspierającego proces planowania strategicznego w przedsiębiorstwach społecznych w oparciu o rzeczywiste dane, zmniejszając ryzyko możliwych niepowodzeń
 •  Opracowanie programu szkoleniowego, materiałów szkoleniowych oraz pakietu  trenerskiego z zakresu rozwoju kompetencji potrzebnych do założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Erasmus+. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Zaloguj sie or Sign Up

Nie pamiętasz hasła? / Nie pamiętasz nazwy?